Informacije o provedbi projekta „Klinička bolnica Dubrava – Unaprjeđenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u promociji zdravlja i prevenciji bolesti“ (UP.02.2.1.04.0040)

NAZIV PROJEKTA: „Klinička bolnica Dubrava – Unaprjeđenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u promociji zdravlja i prevenciji bolesti“ (UP.02.2.1.04.0040)

OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

KORISNIK: Klinička bolnica Dubrava Zagreb, Avenija Gojka Šuška 6, 10 000 Zagreb, OIB: 32206148371

PARTNER: Dom zdravlja Zagreb-Istok, Švarcova ul. 20, 10 000 Zagreb, OIB: 97103671104

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 989.779,23 kuna

85% ukupno prihvatljivih troškova sufinancira Europski socijalni fond (ukupno 841.312,35 kuna)

15% od ukupnog iznosa osigurano je iz državnog proračuna (148.466,88 kuna)

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 14 mjeseci (11.2.2020. – 11.4.2021.)

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA: Edita Burčul, univ.spec.oec., pomoćnica ravnatelja za ekonomsko-financijske poslove, eburcul@kbd.hr

KRATAK OPIS PROJEKTA:

Projektom će se riješiti problem nedostatnog znanja i vještina zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika u promociji zdravlja i prevenciji bolesti, što je uzrokovano nedostatkom pojedinih programa edukacija i različitih događaja na razini RH na kojima bi isti sudjelovali, ali i preopterećenosti s obzirom da su liječnici primarno posvećeni liječenju bolesti.

Projekt obuhvaća aktivnosti 1) organizacije i izvedbe seminara za zdravstvene djelatnike, 2) sudjelovanja na skupovima od strane djelatnika prijavitelja te 3) izrade edukativno-obrazovnih materijala, kao i aktivnosti 4) promidžbe i 5) vidljivosti i upravljanja projektom. Aktivnosti će biti usmjerene na postizanje cilja, unapređenje znanja i vještina djelatnika u promociji zdravlja i prevenciji sljedećih bolesti te posljedično rješavanje problema unutar odabranih područja:

  1. Bolesti štitnjače,
  2. Nealkoholne masne bolesti jetre,
  3. Aneurizma abdominalne aorte,
  4. Epilepsija.

Posljedice problema su opterećenje za zdravstveni sustav uslijed liječenja bolesti koje se preventivnim mjerama moglo izbjeći, smrtnosti te povećanog broja izostanaka bolesnika s radnih mjesta, a upravo će na navedeno utjecati realizacija projekta zbog čega je vrijedno ulagati EU sredstva.

Ciljana skupina projekta su zdravstveni djelatnici i zaposlenici zdravstvenih ustanova koji imaju potrebe stjecanja znanja i vještina u promociji zdravlja i prevenciji bolesti koje će koristiti u svakodnevnom radu s pacijentima te u provedbi različitih programa kojima će se građanima (krajnjim korisnicima) pružiti informacije o prevenciji bolesti obuhvaćenim projektom. Osim građana, krajnji korisnici su i studenti te djelatnici ustanove prijavitelja, partnera i drugih zdravstvenih ustanova i organizacija kojima će se diseminirati rezultati projekta.

CILJ I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Cilj projekta je Unaprjeđenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u promociji zdravlja i prevenciji bolesti. Provedbom aktivnosti organizacije i izvedbe seminara, sudjelovanja na skupovima te izradom edukativno-obrazovnih materijala postići će se rezultati temeljem kojih će ciljana skupina steći znanja i vještine u promociji zdravlja i prevenciji bolesti nealkoholne bolesti masne jetre, bolesti štitnjače, epilepsije i aneurizme abdominalne aorte, što predstavlja izravan doprinos cilju projekta. Dugoročno, projekt doprinosi uklanjanju rizika/uzroka bolesti i unapređenju općeg zdravstvenog stanja.

POVEZNICE NA RELEVANTNE INTERNETSKE STRANICE:

https://strukturnifondovi.hr

https://zdravlje.gov.hr/

https://mrms.gov.hr/

http://www.hzz.hr/

https://vlada.gov.hr/