EU Projekti

Obnova i prilagodba prostora za potrebe dnevne bolnice zavoda za bolesti srca i krvnih žila, dnevne bolnice zavoda za gastroenterrologiju i jednodnevne kirurgije u kliničkoj bolnici Dubrava

Informacije o provedbi projekta „Klinička bolnica Dubrava – Unaprjeđenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u promociji zdravlja i prevenciji bolesti